Vỡ hồ làm 4 người chết ở Nha Trang:...

06:31 21/11/2018 Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú không có hạng mục hồ bơi, bản vẽ thiết kế thi công dự án chưa được phê duyệt... Sau hai ngày xảy ra lở núi...
- Tài trợ -

VIDEO PHỔ BIẾN