Súc miệng ngừa sâu răng ở lớp, 84 học sinh đau bụng nhập viện cấp cứu