NovaGroup tái cấu trúc thành tập đoàn đầu tư và phát...

Năm 2020 - 2021, NovaGroup bước vào giai đoạn tái cấu trúc lần 2. Bên cạnh Novaland, 2 thành viên còn lại đã lần lượt xuất hiện, gồm Nova Services Group và Nova Consumer Group.
- Tài trợ -

VIDEO PHỔ BIẾN