TPHCM đấu giá 4 lô đất ‘vàng’ rộng hơn 30.000m2 ở...

 Sau khi thông báo đấu giá 5.000m2 đất ở Thủ Thiêm, TPHCM sẽ tiếp tục đấu giá thêm 4 lô đất ‘vàng’ rộng hơn 30.000m2 ở Khu đô thị Thủ Thiêm. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm tính từ thời điểm có...

VIDEO PHỔ BIẾN