Thông tin xung quanh văn bản trả lời của Tổng Cục...

 Liên quan đến một số thông tin gây chú ý dư luận về văn bản của Tổng Cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trả lời cho UBND tỉnh Bình Dương về việc đăng ký biến động với...

VIDEO PHỔ BIẾN