Người dùng điện thoại có thể trở thành nạn nhân của ứng dụng theo dõi

Theo ông Đào Minh Tuấn, nên chọn các ứng dụng có uy tín và có nguồn gốc rõ ràng khi tải về sử dụng (ảnh minh họa).
Theo ông Đào Minh Tuấn, nên chọn các ứng dụng có uy tín và có nguồn gốc rõ ràng khi tải về sử dụng (ảnh minh họa).