Điệp Sơn – con đường trên biển

Con đường trên biển ở Điệp Sơn. Ảnh: PV