12 dự án yếu kém ngành công thương đang nợ hơn 32.000 tỉ đồng