Cử tri đề nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội

Cử tri Nguyễn Văn Khương đề nghị đưa vụ Thủ Thiêm ra Quốc Hội.  Ảnh: M.Q
Cử tri Nguyễn Văn Khương đề nghị đưa vụ Thủ Thiêm ra Quốc Hội. Ảnh: M.Q