Gần 500 căn nhà xã hội Đà Nẵng sử dụng, sang nhượng trái quy định

|

Gần 500 căn nhà xã hội Đà Nẵng sử dụng, sang nhượng trái quy định

Ngày 25/10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản về việc bố trí cho thuê căn hộ chung cư đối với các hộ giải tỏa.

Theo đó, hiện có 195 trường hợp thuộc diện giải tỏa được bố trí cho thuê căn hộ chung cư, nhà liền kề… nhưng không ở, cho thuê lại, cho người khác ở nhờ. Những trường hợp này, thành phố Đà Nẵng giao cho trung tâm quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thông báo đến từng hộ, yêu cầu chủ hộ về ở chính chủ trước ngày 30/11/2018.

Sau thời gian trên, hộ nào còn vi phạm trung tâm sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà, thu hồi căn hộ, báo cáo Sở Xây dựng để trình UBND thành phố bãi bỏ chủ trương bố trí cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Ngoài ra, trên địa bàn, UBND thành phố còn xác định có 269 trường hợp nhận sang nhượng căn hộ từ các hộ giải tỏa nhưng chưa sang tên. UBND thành phố giao trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh cụ thể, đề xuất gửi Sở Xây dựng trong tháng 12/2018, để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng gia hạn thời gian hưởng chính sách miễn tiền thuê nhà đến ngày 31/12/2019. Việc này đồng nghĩa với việc các hộ giải tỏa được bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước phải có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo quy định kể từ ngày 1/1/2020.

“Từ nay trở về sau, việc bố trí cho thuê chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với đối tượng giải tỏa (nếu có) phải thực hiện việc trả tiền thuê nhà kể từ ngày ký hợp đồng thuê nhà; nghiêm cấm các hành vi mua bán sang nhượng, cho thuê lại, ở không chính chủ dưới mọi hình thức”, UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Theo Nguyễn Thành

Tiền phong