Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng KCN Châu Sơn mở rộng

Cập nhật: 03:17 | 29/10/2018

TBCKVN – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Sơn mở rộng. Quy mô dự án rộng 59,53 ha, thuộc phường Châu Sơn và phường Lê Hồng Phong (thành phố Phủ Lý), xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng) và thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm), tỉnh Hà Nam.

Vốn đầu tư của dự án là 274,14 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 85 tỷ đồng, vốn huy động là 189,14 tỷ đồng. Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam là nhà đầu tư dự án.

thu tuong phe duyet chu truong dau tu xay dung kcn chau son mo rong
Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng KCN Châu Sơn mở rộng. Ảnh nguồn internet

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm về năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật; đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê dất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai.

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án; tuân thủ các quy định của pháp luật về KCN, quy chuẩn xây dựng, bảo vệ môi trường. Việc thu hút đầu tư vào KCN phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng KCN và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xây dựng hệ thống đường ống thu hút nước thải từ phần diện tích mở rộng KCN Châu Sơn đến Nhà máy xử lý nước thải KCN Châu Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật về môi trường trước khi xả thải ra bên ngoài.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam quy định cụ thể cam kết của nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, tiến độ xây dựng cơ bản đưa công trình vào hoạt động, tiến độ thực hiện từng giai đoạn; ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án.

UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với chủ đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo ổn định đời sống và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có vấn đề nhà ở cho người lao động.

Theo tbck