TP HCM kiến nghị không xử lý kỷ luật một số cán bộ có liên quan đến sai phạm đất đai

Đối với những sai phạm của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND quận 2, quận 7, quận 9, quận Thủ Đức, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, UBND TP HCM không xử lý kỷ luật mà tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu UBND TP HCM thanh tra, xử lí các sai phạm liên quan đến đất đai của nhiều đơn vị trên địa bàn TP và phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8/2018.

Chính phủ yêu cầu thanh tra nhiều dự án sai phạm tại TP HCM, trong đó có các dự án chồng lấn hành lang an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, UBND TP HCM đã vào cuộc thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ kết quả xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm như sau:

Đối với Ban Quản lý khu Nam, UBND TP HCM đã xác định nội dung, nguyên nhân vi phạm của 20/22 cá nhân là do nôn nóng đẩy nhanh tiến độ đầu tư; cập nhật thông tin và các quy định pháp luật chưa kịp thời, đầy đủ; thiếu kiểm tra thực tế tại dự án đầu tư để kịp thời tham mưu đề xuất UBND thành phố; không có biểu hiện tư lợi cá nhân.

Qua đó đã nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các các nhân có sai phạm. Đồng thời kiến nghị UBND TP không xem xét thực hiện kiểm điểm đối với 2 cá nhân (ông Tôn Sỹ Kinh và ông Trang Bảo Sơn), do tuổi cao và sức khỏe kém.

Đối với những sai phạm của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND quận 2, quận 7, quận 9, quận Thủ Đức, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, UBND TP HCM không xử lý kỷ luật mà tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Với Cục Thuế TP HCM, hội đồng kỷ luật Cục Thuế thống nhất không xử lý kỷ luật với 8 cá nhân là công chức và công chức giữ chức vụ lãnh đạo, mà có thông báo phê bình nghiêm khắc đối với các cá nhân này.

Về mặt Đảng, tại Cục Thuế TP, các đảng viên vi phạm có thông báo phê bình nghiêm khắc.

Các cơ quan gồm Sở Tài nguyên – môi trường, Ban quản lý Khu Nam, UBND các quận 9, Thủ Đức, Bình Tân đề xuất không xử lý kỷ luật về mặt Đảng vì theo UBND TP có thiếu sót, khuyết điểm nhưng chưa có biểu hiện tư lợi và đã có biện pháp khắc phục.

Còn đối với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND các quận 2, 7, huyện Bình Chánh, Đảng ủy các đơn vị đang rà soát, xem xét, sau khi có kết quả sẽ báo cáo UBND TP.

Đối với việc kiểm tra, rà soát các dự án đã có quyết định tạm giao đất của UBND TP HCM theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND thành phố đã có chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư.

Đồng thời, có văn bản xác định rõ hành vi vi phạm, kịp thời báo cáo UBND TP HCM xử lý theo quy định.

 

Theo Vietnammoi.vn