Viết tiếp vụ đấu giá Khu dân cư Hòa Lân: Nhóm lợi ích đã loại Thủ Đức House như thế nào? (bài 5)

Thủ Đức House là doanh nghiệp có thư cam kết trả tiền ngay, xin hủy kết quả đấu giá để đấu lại nhưng không được chấp nhận… Vì sao?

Tốt nhất nhưng bị loại

Như chúng tôi đã thông tin, Khu dân cư Hoà Lân rộng gần 50ha là tài sản của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú. Công ty Thiên Phú có trụ sở tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thiên Phú có vay 305 tỷ đồng và 18.634 lượng vàng của Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Tổng số tiền đã quy đổi từ vàng là 1.117.689.720.000 đồng.

Phối cảnh dự án Khu dân cư Hòa Lân.
Phối cảnh dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Để đảm bảo các khoản vay, Công ty Thiên Phú thế chấp dự án Khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương với diện tích 490.765m2. Do gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015, Công ty Thiên Phú đã ký biên bản thỏa thuận giao tài sản để ngân hàng này xử lý thu hồi nợ.

Sau đó vào ngày 17/6/2015, Agribank ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn để bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Qua 11 phiên đấu giá nhưng không thành công, đến ngày 28/4/2017 Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 3 khách hàng đăng ký đấu giá và đã nộp 96,3 tỷ, tương đương với 10% giá trị tài sản đấu giá là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức-Thủ Đức House, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (trước đây có tên là Cty TNHH Xây dựng A Đông Hải) và Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình.

Trong 3 công ty này, chỉ có Thủ Đức House đáp ứng tốt nhất của ngân hàng là cam kết trả tiền ngay theo đúng quy định sau khi đấu giá, nếu trúng. Hai công ty còn lại dù đã đóng tiền đặt trước 10% nhưng hồ sơ tham gia đấu giá không thể hiện việc trả ngay hay trả dần cho phía ngân hàng biết.

Ngày 25/5/2017, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá Khu dân cư Hoà Lân. Sau 13 vòng đấu giá, Công ty Kim Oanh đã trúng đấu giá với số tiền 1.353 tỷ đồng. Theo quy định của Agribank chi nhánh Chợ Lớn, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần ngay số tiền trúng đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh lại vi phạm hợp đồng vì không trả tiền ngay 1 lần. Đến tháng 11/2018, Công ty Kim Oanh mới thanh toán được 847,8 tỷ đồng và còn nợ 478 tỷ đồng, chưa kể lãi chậm trả 8% tính từ ngày 5/9/2017.

Theo Kết luận số 62/KL-TTR ngày 24/12/2018 của Thanh tra Bộ Tư pháp, Công ty Kim Oanh liên tục, nhiều lần vi phạm cam kết nghĩa vụ thanh toán trong một thời gian dài nhưng Agribank chi nhánh Chợ Lớn không có biện pháp quyết liệt xử lý là trái với Quy chế đấu giá, Thông báo đấu giá và quy định ban đầu của chính Agribank chi nhánh Chợ Lớn đưa ra tại công văn số 196/NHNoCL-TD ngày 28/4/2017.

Kết luận cũng nêu rõ, việc làm trên là không thực hiện đúng Điểm a, Khoản 2 Điều 36 Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Điều 17 công văn số 8298/NHNo-HSX ngày 8/12/2014 của Agribank, thể hiện việc chưa làm hết trách nhiệm trong quản lý tiền và tài sản Nhà nước của một tổ chức tín dụng.

Biên bản bán đấu giá Khu dân cư Hòa Lân.
Biên bản bán đấu giá Khu dân cư Hòa Lân.

Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị, Agribank chi nhánh Chợ Lớn khẩn trương thu hồi số tiền và lãi Công ty Kim Oanh đấu giá mua tài sản, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi Nhà nước.

Trường hợp Công ty Kim Oanh không có khả năng thanh toán hết số tiền còn lại như đã thoả thuận tại công văn số 929/2018/CV.KOTCM thì có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Làm sai luật để loại Thủ Đức House?

Nên nhớ, trước ngày tổ chức bán đấu giá Khu dân cư Hòa Lân, Agribank chinh nhánh Chợ Lớn có công văn số 196/NHNoCL-TD gửi Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn lùi ngày tổ chức bán đấu giá và yêu cầu các khách hàng tham gia đấu giá phải gửi văn bản cho Agribank Chợ Lớn phương thức thanh toán trả ngay hay trả dần.

Sau đó, Công ty Thủ Đức House có công văn số 611/TT-CT ngày 28/4/2017 gửi ngân hàng “Cam kết sẽ trả tiền ngay nếu trúng đấu giá” theo đúng yêu cầu tại công văn số 196/NHNoCL-TD ngày 28/4/2017 của Agribank Chợ Lớn.

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp, thì chỉ có Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức có công văn số 611/TT-CT ngày 28/4/2017 gửi Agribank đề nghị thanh toán ngay nếu trúng đấu giá. Công ty Xây dựng A Đông Hải (nay là Công ty Kim Oanh) không có văn bản gửi cho Agribank Chợ Lớn để cam kết về phương thức thanh toán nên được xem khách hàng tham gia đấu giá sẽ thanh toán theo phương thức trả ngay.

Sau khi trúng đấu giá Thủ Đức House lại gửi tiếp công văn số 753/CV-CT ngày 30/5/2018 gửi Agribank Chợ Lớn với nội dung: “Nếu đơn vị trúng đấu giá (Công ty Kim Oanh) không thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thanh toán theo đúng các mốc thời gian đã được nêu trong biên bản bán đấu giá ngày 25/5/2017, rất mong Agribank, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn, Công ty Thiên Phú và đại diện Phòng công chứng Mỹ Phước thực hiện đúng quy định về việc hủy kết quả đấu giá, ngừng triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan và tổ chức đấu giá lại để các đơn vị khác có năng lực thanh toán được có cơ hội tham gia đấu giá lại”.

Ngày 6/6/2017 Agribank Chợ Lớn ban hành Công văn số 271/TB-NHNoCL-TD phúc đáp công văn số 753/CV-CT của Thủ Đức House nêu trên: “Nếu quá 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành, Công ty A Đông Hải (nay là công ty Kim Oanh) không thực hiện đúng các Điều, Khoản quy định tại Biên bản bán đấu giá tài sản ngày 25/5/2017 và hợp đồng mua bán tài sản, chi nhánh sẽ đề nghị Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật”, nhưng thực tế ngày 1/7/2017 Agribank Chợ Lớn đã cùng các bên bất chấp vi phạm pháp luật để lập hợp đồng mua bán tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới tỉnh Bình Dương.

Liên minh trong lợi ích nhóm Agribank-Công ty Kim Oanh-Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn... đã loại Thủ Đức House khỏi Khu dân cư Hòa Lân.
Liên minh trong lợi ích nhóm Agribank-Công ty Kim Oanh-Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn… đã loại Thủ Đức House khỏi Khu dân cư Hòa Lân.

Ngày 10/7/2017 Thủ Đức House lại tiếp tục có Công văn số 110/CV-CT gửi Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Miền Nam, Agribank Chợ Lớn, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn nêu rõ: “Nếu đơn vị trúng đấu giá vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tại ngày 8/7/2017, rất mong Agribank, công ty đấu giá và đại diện Văn phòng Ccông chứng Mỹ Phước thực hiện đúng quy định về hủy kết quả đấu giá, không tiến hành công chứng hợp đồng mua bán và dừng việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo”.

Bằng hàng loạt các văn bản thể hiện khả năng tài chính sẵn có và nguyện vọng chính đáng yêu cầu tổ chức bán đấu giá lại, yêu cầu Agribank Chợ Lớn để tuân thủ pháp luật nhưng không được Agribank Chợ Lớn xem xét.

Điều đáng nói, sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh  lại không thực hiện theo phương thức trả tiền ngay và cho đến thời điểm Công ty Thiên Phú khởi kiện tại Tòa án Nhân dân quận 7, qua 4 lần thanh toán chưa trả đủ bằng giá khởi điểm (847,8 tỷ đồng trong tổng số 963 tỷ đồng) và còn phải thanh toán 478.200.000.000 đồng là không thực hiện đúng các thỏa thuận với Agribank Chợ Lớn (trang 18 Kết luận Thanh tra chính thức số 62/KL-TTR ngày 24/12/2018 của Thanh tra Bộ Tư pháp).

Theo Điều 17 Quy chế bán đấu giá: “Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày đấu giá thành, khách mua tài sản phải thanh toán 20% của số tiền trúng đấu giá (không bao gồm 10% số tiền đặt trước). 70% còn lại của số tiền trúng đấu giá (không bao gồm 30% của số tiền đã thanh toán nói trên), khách hàng phải thanh toán trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành”.

Khoản 17.1 công văn 8298/NHNo-HSX ngày 8/12/2014 của Agribank Hội sở về “V/v Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm cấp tín dụng trong hệ thống Agribank” ghi rõ: “Phương thức trả ngay là phương thức thanh toán trong đó khách hàng mua lại tài sản có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản ngay trong một lần, tuy nhiên lần thanh toán cuối cùng không được quá 45 ngày”.

Hiện trạng khu dân cư Hòa Lân

Trong khi đó, Biên bản bán đấu giá thành ngày 25/5/2017 có nội dung thỏa thuận, “nếu sau 45 ngày người mua không trả hết tiền mua tài sản bán đấu giá thì phải hủy kết quả bán đấu giá vô điều kiện để bán đấu giá lại cho người khác”.

Thỏa thuận này phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 48 Nghị định 17/2010, khoản 2 Điều 422 Bộ luật dân sự 2015 về chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận, cùng với Điều 424 Bộ luật dân sự về hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ thì các bên phải hủy bỏ hợp đồng, số tiền cọc của Công ty Kim Oanh 96.300.000.000 đồng Agribank Chợ Lớn được quyền giữ thuộc về tài sản Nhà nước, tổ chức bán đấu giá lại mới là đúng pháp luật.

Thời điểm đó, dù chưa được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án nhưng ngày 1/7/2017 hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã được ký kết và ra công chứng, theo hợp đồng số 01-10/2017/HĐMBTSĐG tại Phòng Công chứng Thành Phố Mới, tỉnh Bình Dương.

Chưa kể, chỉ sau 3 ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá giữa 3 bên, ngày 4/7/2017, Agribank chi nhánh Chợ Lớn, Công ty Kim Oanh và Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn đã ký biên bản thỏa thuận về việc sửa đổi nội dung hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo hướng có lợi cho Công ty Kim Oanh bằng việc kéo giãn thời gian trả tiền và còn được ưu ái đến mức nếu trong 90 ngày làm việc.

“Hành vi này vừa có dấu hiệu của hành vi thông đồng trong mua bán tài sản bán đấu giá (Điều 218 Bộ luật hình sự) vừa gây thiệt hại cho Nhà nước do không thu được tiền nợ, không thu được số tiền 96.300.000.000 đồng tiền do vi phạm hợp đồng của Công ty Kim Oanh vừa gây thiệt hại cho Công ty Thiên Phú vì không thu được tiền để tất toán hợp đồng vay mà còn phải trả lãi từ ngày 26/5/2017 trái pháp luật”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú nói.

Trà Giang

Theo cungcau.vn

https://cungcau.vn/viet-tiep-vu-dau-gia-khu-dan-cu-hoa-lan-nhom-loi-ich-da-loai-thu-duc-house-nhu-the-nao-bai-5-d191259.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30