HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAMBOO CAPITAL (BCG): ÔNG PHẠM MINH TUẤN VÀ ÔNG NGUYỄN...

  Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã công bố thông tin về việc điều chỉnh chức vụ nhân sự cấp cao. Theo đó, ông...

BCG Land (BCR) đạt doanh thu 944 tỷ, lợi nhuận sau thuế 140 tỷ...

  Tân binh sàn UPCoM BCG Land (BCR) báo doanh thu cả năm 2023 đạt 944 tỷ, lãi 140 tỷ Công ty Cổ phần BCG Land (UPCoM: BCR)...

600 triệu đồng, nên đầu tư đất hay gửi tiết kiệm?

Đầu tư đất ngắn hạn có thể khiến khoản tích lũy bị chôn vốn, trong khi đó gửi tiết kiệm an toàn hơn nhưng...