Nova College đồng hành cùng chiến lược nhân sự của NovaGroup

Sau khi tái cấu trúc trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành, NovaGroup cần tuyển dụng lượng nhân sự lớn để hoàn thiện hệ sinh thái. Nova College sẽ thực hiện nhiệm vụ này và cũng sẽ đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội.

Sinh viên Nova College bắt đầu kỳ thực tập tại NovaGroup

Tháng 5/2021, Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề NovaGroup bắt đầu chào đón hơn 120 sinh viên Nova College đến thực tập. Đây là kỳ thực tập có lương được sinh viên mong đợi.

Cao đẳng Nova: Thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế, nâng tầm...

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Nova đã ký kết với nhiều đối tác trong nước và quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho chính NovaGroup và cộng đồng.