‘Thầy dạy làm giàu’ Nguyễn Vĩnh Cường đòi xin ngón tay của học viên

'Thầy dạy làm giàu' Nguyễn Vĩnh Cường đã dọa cắt ngón chân hoặc ngón tay của một người được cho là học viên sau...

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jIl-wJv2dws&fbclid=IwAR3Nz-VMxln2QQMiPnNQ-sPfwhFNx5p6d9XvIFUrSUOcS1Ehg7fNx2Om4Fs&app=desktop  Theo VTC1      

Giới Thiệu Về NutiFood

https://www.youtube.com/watch?v=HUTe6ICEzF0&feature=share&fbclid=IwAR2LpG4DYu4u-QTvci_1gshQdsO8vjxXnAQVIMxYgmKbIW7u_VajtqgsD_8  

LATEST NEWS

MUST READ