Báo Doanh nghiệp VN cần tuyển 2 PV và nhiều CTV viết mảng Kinh tế tại TP.HCM

 

Do nhu cầu phát triển nội dung khu vực phía Nam, Báo Doanh nghiệp VN (Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN) cần tuyển 2 PV mảng kinh tế, kinh nghiệm từ 2 năm trở lên và nhiều CTV trong lĩnh vực kinh tế.

Liên hệ và gửi CV: trungcuongtuoitre@gmail.com