BCG Land (BCR) đạt doanh thu 944 tỷ, lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng

 

Tân binh sàn UPCoM BCG Land (BCR) báo doanh thu cả năm 2023 đạt 944 tỷ, lãi 140 tỷ

Công ty Cổ phần BCG Land (UPCoM: BCR) – một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) – vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, luỹ kế cả năm 2023, BCG Land đạt doanh thu thuần 944 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 4/2023 của BCG Land, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 361 tỷ, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 đạt 4,76 tỷ đồng, cải thiện rõ rệt so với mức lỗ 241,5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái – thời điểm thị trường bất động sản cực kỳ khó khăn.

Lũy kế cả năm 2023, BCG Land đạt doanh thu 944 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2022. Nhìn chung, đây là mức giảm không quá lớn do năm 2023 thị trường bất động sản vẫn còn nhiều biến động. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 140 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận của BCG Land trong năm qua chủ yếu đến từ bàn giao hai dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or tại Quảng Nam.

Trong tình hình thị trường bất động sản năm 2023 còn nhiều thách thức, BCG Land đã nỗ lực kiểm soát và cắt giảm hiệu quả chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu và cải thiện khả năng thanh toán ngắn hạn.

Chi phí tài chính quý 4/2023 là 105 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Tính cả năm 2023, chi phí tài chính của BCG Land đã giảm 23% so với năm 2022. Chi phí bán hàng quý 4/2023 là 24,2 tỷ đồng, giảm 38% so với con số 38,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm 2023 đạt 85 tỷ đồng, giảm 31% so với 2022 do công ty đã thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự.

Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu quý 4/2023 được cải thiện đáng kể, tương đương 72%, giảm mạnh so với tỷ lệ 147% cùng kỳ năm ngoái (do công ty thực hiện trích lập dự phòng hàng tồn kho). Tỷ lệ trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2023 cũng giảm nhẹ so với năm 2022. Khả năng thanh toán trong ngắn hạn của BCG Land cũng được đảm bảo với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành và 2,04.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản BCG Land đạt 12.019 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 4% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu 5.920 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho đạt 3.562 tỷ đồng. Các chỉ số này cho thấy BCG Land đang thúc đẩy công tác bán hàng và đẩy mạnh thi công các dự án để bàn giao theo cam kết với khách hàng.

Năm 2024, BCG Land sẽ tiếp tục hoàn thiện và bàn giao phần còn lại của dự án Malibu Hội An, Hoian d’Or (Quảng Nam) và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án King Crown Infinity (TP.HCM).