Bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ tham gia Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018 kéo dài đến hết ngày 20/4/2018.

.
Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được tổ chức thường niên

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sao Đỏ và Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp chủ trì, tổ chức thường niên.

“Mục đích của Chương trình là tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc, từ đó khơi dậy trong thanh niên Việt Nam khát vọng khởi nghiệp vì một đất nước ngày một phát triển hơn”, Quy chế Bình chọn và trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2018 nhấn mạnh.

Việc tìm kiếm các gương mặt khởi nghiệp xuất sắc cũng nhằm đào tạo thế hệ doanh nhân trẻ kế cận trong tương lại, thông qua các chương trình đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nhân hoạt động.

Theo Quy chế, Chương trình vẫn danh cho các ứng viên tuổi không quá 35, là người đứng đầu doanh nghiệp, có thành tích xuất sắc trong điều hành doanh nghiệp. Doanh nghiệp của ứng viên cũng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động không quá 10 năm, có hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh…

Các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ sẽ tham gia vòng thẩm định thực tế, từ đó bình chọn tối đa 100 doanh nhân trẻ xuất sắc. Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc cũng sẽ bình chọn ra 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất, trao tặng Cúp doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

Lễ trao danh hiệu  dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào trung tuần tháng 5 năm 2018.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động như: Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ; Diễn đàn Doanh nhân trẻ và Thanh niên Khởi nghiệp; Chương trình kết nối giao thương Doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp; Trưng bày giới thiệu sản phẩm và ý tưởng khởi nghiệp…

Khánh Linh