Công ty Truyền thông Reporter VN trao 200 phần quà hỗ trợ người dân Nghệ An bị thiệt hại do bão số 4

Công ty Reporter VN, báo Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Công ty Uniben, Tập đoàn Nutifood thực hiện cứu trợ người dân Nghệ An ảnh hưởng do bão số 4.

Ông Đặng Trung Cường, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Reporter VN cho biết: “Theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ VN về hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 4, công ty TNHH Truyền thông Reporter VN cùng báo Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Công ty Uniben, Tập đoàn Nutifood thực hiện cứu trợ người dân tỉnh Nghệ An ảnh hưởng do bão. Chuyến cứu trợ đợt 1 tại huyện Thanh Chương do Công ty Uniben tài trợ với trị giá hơn 50 triệu đồng.

 Ông Đặng Trung Cường, GĐ Công ty Reporter VN, đại diện Báo Doanh nghiệp VN trao quà cho người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Ông Đặng Trung Cường, GĐ Công ty TNHH Truyền thông Reporter VN, đại diện Báo Doanh nghiệp VN trao quà cho người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 15/9, Chuyến cứu trợ đợt 2  do Tập đoàn Nutifood tài trợ sữa với trị giá 130 triệu đồng cho 2 huyện vùng núi biên giới bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 4. Đối tượng thụ hưởng là các em học sinh, trẻ em nghèo.

Ông Hồ Hồng Tuyến, Trưởng Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, cho biết: “Thay mặt Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An cảm ơn công ty TNHH Truyền thông Reporter VN, báo Doanh Nghiệp Việt Nam cùng các công ty đã tài trợ cho người dân bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 4.

Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để đem những món quà nghĩa tình đến tận tay người dân, học sinh giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và trẻ em được đến trường”.