Đài Truyền hình KTS VTC đưa tin về Dự án Thư viện Sách cho học sinh miền núi tỉnh Nghệ An