Ngày cô đơn cuối cùng ngọt ngào trên cương vị Chủ tịch Alibaba của Jack Ma