Ông Yasuhiro Saitoh giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank liệu có hợp lệ?  

Chiều nay, 30/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của ngân hàng Eximbank sẽ diễn ra. Tuy nhiên, những tranh cãi về vị trí Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này vẫn chưa ngã ngũ.

Trước đó, ngày 25/6, Eximbank đã có thông báo Ông Yasuhiro Saitoh – hiện đang giữa vị trí Phó Chủ tịch HĐQT sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay Ông Cao Xuân Ninh.

Theo thông báo của Ngân hàng Eximbank thì HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT theo đúng các quy định của pháp luật và theo đó, HĐQT đã chấp thuận cho Ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, HĐQT đã thông qua với tỉ lệ đồng thuận cao bầu Ông Yasuhiro Saitoh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay Ông Cao Xuân Ninh.

Thông cáo này không đề cập ông Yasuhiro Saitoh đại diện hay là người của cổ đông/nhóm cổ đông nào. Nhiều thông tin khẳng định, ông Yasuhiro Saitoh đại diện của Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – cổ đông chiến lược, hiện nắm giữ 15% cổ phần Eximbank. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, ông Yasuhiro Saitoh là đại diện của SMBC thì hoàn toàn không chính xác!

Trước đó, theo yêu cầu của SMBC, ngày 07/3/2019, ông Saitoh đã có văn bản gửi HĐQT Eximbank xin từ chức thành viên HĐQT và chấm dứt tất cả các công việc tại Eximbank. Hội đồng quản trị Eximbank đã lấy ý kiến bằng văn bản về việc từ chức của ông Saitoh và ngày 11/4/2019 đã thông qua với 07/08 phiếu biểu quyết đồng ý cho ông Saitoh từ chức để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tuy nhiên, đến ngày 24/4/2019, ông Saitoh bất ngờ xin rút lại đơn xin từ chức, tức không từ chức nữa.

Theo thông tin chúng tôi có được, ngày 17/5/2019, SMBC đã có văn bản gửi HĐQT Eximbank thông báo: “Từ ngày 18/5/2019, ông Yasuhiro Saitoh không phải là một viên chức, nhân viên, người được ủy nhiệm hay đại diện của SMBC”.

“Xuất phát từ bản chất của mối quan hệ pháp lý giữa SMBC và Ông Yasuhiro Saitoh, trong bất kỳ trường hợp nào, SMBC không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc bỏ sót không hành động nào của Ông Yasuhiro Saitoh với tư cách là thành viên của HĐQT hay bất kỳ chức vụ nào mà Ông Yasuhiro Saitoh nắm giữ tại EIB” – văn bản nêu rõ.

Theo ghi nhận, các báo cáo quản trị của Eximbank giai đoạn 2015 – 2019 chỉ thể hiện, ông Yutaka Moriwaki hay người tiền nhiệm là ông Naoki Nishizawa (người được bầu vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015 – 2020 cùng với ông Yasuhiro Saitoh) mới là những người đại diện cho phần vốn (chiếm tỷ lệ 15%) của SMBC.

Trong một động thái khác, mới đây, SMBC lại có văn bản đề xuất tổ chức một phiên họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm mục đích bãi nhiệm ông Yasuhiro Saitoh, cắt giảm quy mô HĐQT, đồng thời tổ chức phiếu tín nhiệm đối với từng thành viên HĐQT của Eximbank.

Trước đó, SMBC đã yêu cầu Eximbank triệu tập Đại hội cổ đông bất thường.

Theo SMBC, cổ đông này đã nhận được thông báo 231 của Eximbank thông báo rằng ĐHĐCĐ bất thường sẽ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, cổ đông này không đồng ý với việc lấy ý kiến bằng văn bản.

Bởi theo SMBC, nội dung cổ đông này yêu cầu bao gồm việc bãi nhiệm ông Yasuhiro Saitoh và cắt giảm quy mô HĐQT. Ngoài ra, việc bỏ phiếu không bãi nhiệm hay bãi nhiệm đối với từng thành viên HĐQT phải được quyết định tại một cuộc họp cổ đông và không thể được quyết định thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Chính vì vậy, cổ đông này yêu cầu phải có một cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Cũng theo SMBC, các vấn đề họp ĐHĐCĐ bất thường mà cổ đông này quan tâm nhất thuộc về năm tài chính 2019 của Eximbank nhưng chưa được giải quyết và bị trì hoãn trong thời gian dài.

Được biết, ngày 22/10/2019, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) có văn bản số 4278 yêu cầu HĐQT Eximbank thực hiện đầy đủ trách hiệm, quyền hạn để xem xét, xử lý việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo yêu cầu của SMBC theo đúng quy định của pháp luật.

Tới ngày 29/10/2019, Cơ quan TTGSNH tiếp tục có công văn số 1939 nêu rõ việc không tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường là vi phạm quy định pháp luật và điều lệ Eximbank.

Theo cơ quan thanh tra, việc HĐQT Eximbank không triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được xem như là sự vi phạm của Thành viên HĐQT. Được biết, các thành viên HĐQT không đồng ý tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường đã bị lập biên bản xử phạt hành chính cá nhân./.

Phụng Thiên (Tổng hợp)