10 tháng, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước từ chối chi hơn 56 tỷ đồng

10 tháng đầu năm, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối chi ước đạt 56,5 tỷ đồng thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư do nhứng lỹ do phát sinh từ chủ đầu tư.

Theo số liệu mới nhất từ KBNN, ước đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã kiểm soát, thanh toán 893.819,1 tỷ đồng cho chi thường xuyên và chi đầu tư.

Cụ thể, vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 giải ngân qua KBNN trên 222.025 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch. Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân trên 220.403 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch (bao gồm: vốn xây dựng cơ bản giải ngân trên 180.771 tỷ đồng, đạt 60,4% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân trên 12.828 tỷ đồng, đạt 30,6% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân gần 26.804 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch). Nguồn thu để lại giải ngân trên 1.621 tỷ đồng, đạt 37,2% kế hoạch KBNN nhận được.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Quảng Ninh. ẢNh TL.

Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Quảng Ninh. ẢNh TL.

Cũng theo KBNN, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, toàn hệ thống KBNN từ chối ước đạt 56,5 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định….

Trong chi thường xuyên, dự toán chi năm 2018 của ngân sách nhà nước qua KBNN đã loại trừ số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là 976.515 tỷ đồng.

Ước đến hết ngày 31/10/2018, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát được 671.794 tỷ đồng, đạt 68,8% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Theo thống kê, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 12.250 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 32,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 10/2018, KBNN đã tổ chức 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã huy động được 4.667 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

Lũy kế đến 24/10/2018 huy động được 141.428 tỷ đồng, đạt 64% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2018 là 220.970 tỷ đồng).

Theo baohaiquan.vn