“Bảo bối” hành chính của cơ quan quản lý “hành” DN xăng dầu là gì?

(DNVN) – Cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm trên đất thổ cư phải chuyển mục đích sang đất kinh doanh. Và phải làm thủ tục này mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
Quy định về việc cửa hàng xăng dầu sử dụng đất ở (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, hiện đang kinh doanh ổn định phải chuyển mục đích đất sang kinh doanh xăng dầu là chưa hợp lý. Căn cứ khoản 1, Điều 11, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT, các trường hợp này thuộc diện chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép nhưng cần đăng ký biến động (thay đổi mục đích sử dụng đất) tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận việc thay đổi mục đích sử dụng đất sang kinh doanh xăng dầu là giấy tờ hợp pháp về sử dụng đất khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu phản ánh, do lịch sử để lại, nhiều gia đình có đất đã xin phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên chính mảnh đất mình sở hữu, thiết kế, xây dựng đều đúng quy chuẩn. Nhưng từ hai năm trở lại đây, Sở Công thương yêu cầu các doanh nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất kinh doanh. Đây thực chất là một loại thủ tục hành chính để hành doanh nghiệp, nếu đất đã thuộc về chủ quyền sử dụng của chủ doanh nghiệp (công dân) thì là quyền sở hữu cao nhất, sao còn yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng với các thủ tục hành chính rườm rà?
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm trên đất thổ cư phải chuyển mục đích sang đất kinh doanh xăng dầu, và phải làm thủ tục này mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Như vậy, vô hình chung cơ quan quản lý nhà nước đã coi Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu như “bảo bối” của mình đề “hành” doanh nghiệp?