Bộ Tài chính: Nghiêm cấm cán bộ đi nước ngoài theo lời mời của doanh nghiệp

(DNVN) – Đó là mộ trong những nội dung tại Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Ảnh minh họa/Internet

Ảnh minh họa/Internet

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các đoàn đi công tác ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 23/10/2018 về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng đơn vị không cử đi công tác nước ngoài đối với các trường hợp tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý mời đi công tác hoặc du lịch.
Chỉ thị nêu rõ, việc cử đoàn đi công tác nước ngoài phải nằm trong kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thủ trưởng cử công chức đi công tác nước ngoài phải nêu rõ đoàn ra thuộc kế hoạch đối ngoại của Bộ Tài chính.
Trường hợp phát sinh đặc biệt, đoàn ra không nằm trong kế hoạch, người đứng đầu đơn vị phải có văn bản gửi Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế và báo cáo bộ để xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc lấy ý kiến Bộ Ngoại giao (đối với đoàn công tác do lãnh đạo bộ chủ trì) theo đúng quy định.
Theo DNVN