Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ tăng kỷ lục trong năm 2019

Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ tăng kỷ lục trong năm 2019. Nguồn: Kitco.
Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ tăng kỷ lục trong năm 2019. Nguồn: Kitco.