Sau một xem xét: Bầu Đức đón tin vui, đại gia Hoa Sen “khóc ròng”

Một quỹ đầu tư lớn đã thông báo mua vào cổ phiếu HNG của bầu Đức trong kì cơ cấu lần này.