Đề xuất biến sông Tô Lịch đẹp như sông Thames, DN muốn đổi lấy gì?

Tình trạng ô nhiễm trên sông Tô Lịch đã kéo dài nhiều năm. Ảnh: Sơn Tùng
Tình trạng ô nhiễm trên sông Tô Lịch đã kéo dài nhiều năm. Ảnh: Sơn Tùng

 

 

Theo laodong.vn