Trang chủ Tags Eximbank

Tag: Eximbank

Eximbank: Tranh cãi tính pháp lý của Nghị quyết số 231

Kết luận thanh tra số 4661/KL-TTGSNH2, ngày 18/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước (SBV) về việc thanh tra pháp nhân Ngân hàng Eximbank (EIB) từ ngày 1/1/2017 - 30/9/2019, đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các cuộc họp HĐQT và kiến nghị EIB phải hủy, thu hồi các Nghị quyết đã được ban hành trái pháp luật.

Lộ sáng những người đang thao túng tại Eximbank?

Từ 2019 đến nay, Eximbank (EIB) không tổ chức nổi ĐHĐCĐ, không có Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật. Hiện 8/9 thành viên HĐQT đã quá nhiệm kỳ (2015-2020) đang bị cổ đông đòi bãi nhiệm, trong khi danh sách dự kiến bầu HĐQT nhiệm kỳ mới được NHNN thông qua cũng chỉ có 4 người.

Những mâu thuẫn kìm chân Eximbank

Eximbank thành một hiện tượng, nhưng không vì kết quả kinh doanh đột biến mà bởi sự lệch pha giữa quyền sở hữu và quyền chi phối hội đồng quản trị.
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS