Bất ngờ với cách giải quyết của Heri khi vô tình làm chị Sekyung bị bỏng