Nam Long cán đích lợi nhuận sau 9 tháng

Quý III, Nam Long báo lãi 450 tỷ đồng, tăng gấp 6,3 lần cùng kỳ qua đó đóng góp đẩy lãi ròng 9 tháng lên mức 748,3 tỷ đồng, tăng 61% so với 9 tháng đầu năm 2017 đồng thời vượt 2,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nam Long cán đích lợi nhuận sau 9 tháng

Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.330 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng gần gấp 3 lần khiến lợi nhuận gộp tăng 4,5 lần so với cùng kỳ lên 637,8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng với tỷ lệ thấp hơn giúp Nam Long báo lãi gần 450 tỷ đồng, tăng gấp 6,3 lần cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Nam Long tạo ra 2.740 tỷ đồng doanh thu, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2017. Chiếm 65% tổng doanh thu, doanh thu từ bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự tăng gần 2,4 lần so với cùng kỳ lên mức 1.786 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ chuyển nhượng dự án giảm nhẹ 5% xuống còn 791,5 tỷ đồng, chiếm gần 29% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ, cho thuê bất động sản và xây dựng.

Lợi nhuận sau thuế thu về 748,3 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 635 tỷ đồng.

So với kế hoạch đạt 3.855 tỷ đồng doanh thu và 728 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Nam Long đã thược hiện 71,1% chỉ tiêu doanh thu đồng thời vượt 2,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Thời điểm 30/09, tổng cộng tài sản đến cuối kỳ đạt 9.346 tỷ đồng, tăng 1.440 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền còn gần 2.847 tỷ đồng với tổng tiền gửi ngân hàng lên đến 2.843 tỷ đồng trong khi tiền mặt tại quỹ chỉ hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam Long vẫn còn khoản tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 156 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản xây dựng, tồn kho của Nam Long chủ yếu tập trung tại bất động sản dở dang tại các dự án Long An, dự án Hoàng Nam, dự án Nguyên Sơn và dự án Phú Hữu… với 3.147 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9, tổng nợ phải trả đạt mức 4.572 tỷ đồng, trong đó có khoản vay tài chính ngắn hạn 219 tỷ đồng và khoản vay nợ dài hạn hơn 847 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam Long đã tích lũy được 1.210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 742 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 11 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Theo bizlive.vn