Thế giới Di động đặt kế hoạch năm 2019 lãi tăng 37%, doanh thu trên 108.000 tỷ đồng

Thế giới Di động đặt kế hoạch năm 2019 lãi tăng 37%, doanh thu trên 108.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 11, lợi nhuận của Thế giới Di động đã vượt kế hoạch năm.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với mục tiêu đạt 108.468 tỷ đồng doanh thu và 3.571 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch 2018 mà ĐHĐCĐ thường niên của công ty đã đưa ra là 86.390 tỷ đồng doanh thu và 2.603 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dự kiến báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2018 sẽ được công bố vào ngày 15/2/2019.

Như vậy so với kế hoạch năm 2018 thì kế hoạch năm 2019 của MWG ghi nhận mức tăng 25,6% về doanh thu nhưng lợi nhuận tăng trưởng tới 37%.

Trong 11 tháng đầu năm 2018, công ty đạt 79.033 tỷ đồng doanh thu và 2.644 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế – hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Riêng trong tháng 11, công ty đạt khoảng 6.750 tỷ đồng doanh thu và 230 tỷ đồng LNST. Giả định kết quả tháng 12 đạt tương đương tháng 11 thì kết quả cả năm 2018 sẽ đạt khoảng 85.800 tỷ doanh thu và hơn 2.870 tỷ đồng LNST.

Như vậy để hoàn thành mục tiêu danh thu cả năm thì doanh thu tháng 12 của MWG phải cao hơn hẳn so với tháng 11.

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Thế giới Di động đạt 36.800 tỷ đồng – tương đương 10 lần lợi nhuận kế hoạch của năm 2019. Mặc dù đã giảm mạnh trong suốt quý 1 khi thị trường thăng hoa nhưng cổ phiếu MWG đã có những giai đoạn phục hồi trong những quý còn lại và hiện chỉ giảm hơn 10% so với cuối năm 2017.

Thế giới Di động đặt kế hoạch năm 2019 lãi tăng 37%, doanh thu trên 108.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo Trí thức trẻ