6 lao động Việt thiệt mạng trong hỏa hoạn ở Đài Loan