6 tỉnh có tốc độ doanh nghiệp phá sản tăng trên 3 con số

(DNVN) – Hoà Bình, Trà Vinh, Lào Cai, Bến Tre, Nghệ An và Thừa Thiên – Huế là 6 tỉnh có tốc độ doanh nghiệp phá sản tăng ở mức 3 con số so với các địa phương khác.
Theo Tổng cục Thống kê, số DN tạm ngừng hoạt động trong năm 2017 đạt hơn 60.500 DN, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cả nước có hơn 12.100 DN hoàn tất thủ tục giải thể. Theo đó, trong năm 2017, cả DN tạm ngừng hoạt động và giải thể là 72.600 DN.
Trong đó, 6 tỉnh có tỷ lệ DN phá sản tăng rất mạnh với 3 con số là Hoà Bình, Trà Vinh, Lào Cai, Bến Tre, Nghệ An và Thừa Thiên – Huế. Cụ thể, Hòa Bình tăng 587,1%; Trà Vinh tăng 296,3%; Lào Cai tăng 195%; Bến Tre tăng 164,6%; Nghệ An tăng 155,4%; Thừa Thiên Huế tăng 100%.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Ngược lại, những địa phương có tốc độ phát triển DN nhanh là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thái Bình, Quảng Nam, Hà Nội…
Trong khi đó, năm 2017 cả nước có hơn 126.800 DN thành lập mới, tăng hơn 15% so với năm 2016. 34/63 địa phương có tốc độ tăng số DN thành lập mới năm 2017 so với năm 2016 cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước.
TP. Hồ Chí Minh 41.686 DN, chiếm 32,9% số DN thành lập mới của cả nước; Hà Nội 24.545 DN, chiếm 19,3%; Bình Dương 5.549 DN, chiếm 4,4%…
Năm 2017, cả nước có 26.448 DN quay trở lại hoạt động, nâng các DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động năm 2017 lên hơn 153.200 DN.
Về loại hình DN: Năm 2017 và giai đoạn 2010 – 2017, khu vực DN FDI phát triển nhanh về quy mô, tốc độ và hiệu quả tăng trưởng. Khu vực DN nhà nước giảm dần về quy mô và tốc độ phát triển. Khu vực DN ngoài nhà nước phát triển nhanh về số lượng DN.
Theo DNVN