662 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 10/2018

Bộ Công an vừa cho biết, trong tháng 10/2018, cả nước xảy ra 1.603 vụ, làm chết 662 người, bị thương 1.230 người. So với tháng 9/2018, tăng cả 3 tiêu chí: tăng 145 vụ (9,95%), 17 người chết (2,64%), 111 người bị thương (9,92%).

Báo cáo về tình hình cháy, nổ trong cả nước, Bộ Công an cho biết, trong tháng 10/2018, đã xảy ra 366 vụ cháy, làm chết 6 người, bị thương 10 người, tài sản thiệt hại ước tính 103,74 tỷ đồng. So với tháng 9/2018, tăng 98 vụ, tăng 4 người chết, giảm 4 người bị thương.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Toàn quốc cũng xảy ra 2 vụ nổ, làm 3 người chết, 1 người bị thương. Số vụ và số người chết bằng tháng 9/2018 nhưng giảm 8 người bị thương.

Theo sggp.org.vn