Cần sớm đưa nhà xưởng vào khu công nghiệp LĐO | 11/10/2018 | 09:39

Vụ cháy ở Cty gỗ đe dọa cháy lan sang nhiều hộ dân và nhà trọ công nhân.
Vụ cháy ở Cty gỗ đe dọa cháy lan sang nhiều hộ dân và nhà trọ công nhân.