Cần Thơ: Phát hiện hàng loạt sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức

16/10/2018 17:16

(DNVN) – Bộ Nội vụ vừa công bố Kết luận thanh tra trong giai đoạn từ 1/1/2016 – 30/4/2018, phát hiện thấy nhiều sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức tại thành phố Cần Thơ.

Bộ Nội vụ phát hiện 1 đơn vị sử dụng 17 lao động không đúng loại công việc theo quy định. Có 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Có 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (hiện đã điều động 4 viên chức về đơn vị sự nghiệp).

Qua kiểm tra 112 trường hợp tuyển dụng đặc biệt không qua thi tuyển, có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt. Trong đó, 8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng. Có 2 trường hợp không có bằng đại học, chỉ có bằng trung cấp… Bên cạnh đó, có 2 trường hợp UBND thành phố Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Vì vậy, Sở Nội vụ Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp này (ngoài 1 trường hợp đã nghỉ việc).

Kết quả thanh tra của Bộ Nội vụ phát hiện hàng loạt sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức ở thành phố Cần Thơ (ảnh TL).

Đối với công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, có 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đủ một hoặc một số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Cụ thể thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; một số hồ sơ thiếu bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe…

1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh thanh tra sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh thanh tra thành phố. 1 trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định. 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm. Trong giai đoạn thanh tra, một số cơ quan, đơn vị có số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương vượt 1 người so với quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức. Phải xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức… đúng quy định.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên.

Theo DNVN