Cập nhật mới nhất trưa 23.11: Bão số 9 Usagi có xu hướng lệch xuống phía Nam, gây mưa rất to diện rộng

Vị trí và đường đi của bão số 9 Usagi
Vị trí và đường đi của bão số 9 Usagi