Chống thất thu trong đấu giá tài sản

Các chuyên gia pháp lý cho biết, sau gần 3 năm thực hiện Luật đấu giá tài sản đã bộc lộ nhiều tồn tại, sơ hở. Giờ là lúc cần tổng kết và đưa ra những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn với nguyên tắc “giảm tới mức thấp nhất tổn thất về tài sản Nhà nước”.

https://vtv.vn/video/chong-that-thu-trong-dau-gia-tai-san-441922.htm?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&fbclid=IwAR3KFpQtByHmeOckTcHH_aPwmCJ9oFnEszL4zjJCEoFsKQFgOmHt6lrdYMo