Dự án cầu Thủ Thiêm chậm như rùa: Giao thông qua hầm Thủ Thiêm ngày càng khó khăn

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang bị chậm tiến độ.
Dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang bị chậm tiến độ.