Đừng làm những việc này từ 1-1-2019

Với 7 chương, 43 điều, Luật an ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đừng làm những việc này từ 1-1-2019 - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Theo tuoitre.vn