Giải cứu tôm hùm ế vì dịch nCoV

Theo vnexpress.net

https://vnexpress.net/kinh-doanh/giai-cuu-tom-hum-e-vi-dich-ncov-4054082.html