Hà Nội: Người được trả lương cao nhất nhận 233 triệu đồng mỗi tháng

 

Báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 tại Hà Nội vừa được Sở LĐ-TB&XH công bố, khối doanh nghiệp FDI dẫn đầu về mức chi trả lương cho người lao động, bình quân đạt 5,85 triệu đồng/người/tháng. Người được trả lương cao nhất là 233 triệu đồng/tháng

Hà Nội: Người được trả lương cao nhất nhận 233 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 1

 

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH năm 2018, kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhiều doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tiền lương trả cho người lao động tăng cao hơn so với năm 2017 từ 7 – 9%.

Trong số các loại hình doanh nghiệp có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2018 trên địa bàn Hà Nội, khối doanh nghiệp FDI dẫn đầu về mức chi trả lương cho người lao động, với tiền lương bình quân đạt 5,85 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,1% so với năm trước. Trong đó, trường hợp được trả lương cao nhất là 233 triệu đồng/người/tháng, mức tiền lương thấp nhất là 4,25 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp đến là khối công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức tiền lương bình quân năm 2018 đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng tăng 4,9% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 123,1 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Riêng ở khối công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân năm 2018 không có sự chênh lệch đáng kể với mức lần lượt là 5,25 triệu đồng/người/tháng và 5,28 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, mức tiền lương cao nhất ở hai khối này lại có sự chênh lệch lớn. Cụ thể, trong khi mức tiền lương cao nhất ở khối doanh nghiệp dân doanh đạt 188,19 triệu đồng/người/tháng, thì ở khối công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cao nhất chỉ 30 triệu đồng/người/tháng.

Theo đại diện Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2019 sở sẽ tích cực tham mưu cho UBND thành phố để sắp tới ban hành kế hoạch giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn. Riêng trong năm 2018, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 193.000 lao động, vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm là giải quyết việc làm cho 152.000 lao động.

 

Theo baodansinh