https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Trang chủ Xã hội Hướng dẫn giao dịch điện tử trong Bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong Bảo hiểm thất nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về: Tham gia, tiếp nhận giải quyết chế độ, trao đổi thông tin về các chế độ BHTN bằng phương thức điện tử.
Đồng thời, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bằng phương thức điện, gồm: Tra cứu thông tin tham gia và hưởng BHTN; thông tin của người sử dụng lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; gửi các văn bản, thông báo của cơ quan giải quyết các chế độ BHTN cho người lao động, chủ sử dụng lao động…
Theo Tienphong