Kỳ lạ: Vào chùa cổ xem hàng ngàn con dơi quạ treo mình lủng lẳng trên cây

Dơi quạ trong khuôn viên chùa Hưng Long. Ảnh: Lục Tùng
Dơi quạ trong khuôn viên chùa Hưng Long. Ảnh: Lục Tùng