Lâm Đồng: Kiểm tra, rà soát việc cho thuê đất công

Thứ bảy, 27/10/2018, 18:02 (GMT+7)

(DNVN) – Lâm Đồng hiện có 54 tổ chức thuê đất đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất từ cuối năm 2014 trở về trước, cần được điều chỉnh, đồng thời cần thu hồi các diện tích sử dụng không đúng quy định của nhà nước.

UBND tỉnh Lâm Đồngbắt đầu tổ chức kiểm tra, rà soát và cung cấp phiếu chuyển thông tin địa chính của các tổ chức thuê đất Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm quản lý chặt chẽ hơn về lĩnh vực đất đai, nhà ở.

Lâm Đồng kiểm tra, rà soát để thu hồi một số diện tích đất công cho thuê nhưng sử dụng không đúng quy định (Ảnh: VH)

Theo đó, có 54 tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh hiện đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất từ cuối năm 2014 trở về trước, cần được điều chỉnh lại đơn giá, đồng thời thu hồi các diện tích sử dụng không đúng quy định của nhà nước.

Trong tổng số 54 tổ chức trên, đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp phiếu chuyển thông tin địa chính cho 39 tổ chức thuê đất; đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá đất cho 8 tổ chức; có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố khảo sát hệ số điều chỉnh giá đất cho 26 tổ chức; thu hồi đất của 2 tổ chức…

Tính đến thời điểm này, còn 41 tổ chức chưa được xác định lại đơn giá thuê đất chu kỳ ổn định đơn giá tiếp theo. Đa số các huyện, thành phố chậm thực hiện việc khảo sát đất theo quy định của Sở Tài chính.

 

Theo DNVN