Tài xế trả 2.000 đồng cho trạm thu phí gần cầu Vàm Cống