Thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 tại Hà Nội: Phụ huynh, học sinh “đau tim” vì công bố môn thi kiểu “ú tim”

Học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại địa điểm thi quận Cầu Giấy (Hà Nộ). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Học sinh dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại địa điểm thi quận Cầu Giấy (Hà Nộ). Ảnh: HẢI NGUYỄN