Trồng đinh giữa đường ở TPHCM: Đơn vị quản lý vào cuộc kiểm tra và xử lý vụ việc

Sau khi di chuyển dải phân cách bằng nhựa, hàng loạt cây đinh ốc vít được trồng giữa đường một cách đúng quy trình.
Sau khi di chuyển dải phân cách bằng nhựa, hàng loạt cây đinh ốc vít được trồng giữa đường một cách đúng quy trình.