Xây dựng trung tâm thương mại, Bình Phước hoán đổi đất… 1 thành 2

Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài liền kề nút giao 2 con đường huyết mạch ngang qua TP Đồng Xoài là Quốc lộ 14 và ĐT 741, hiện đang rất sốt về đất đai. Ảnh: Quang Hùng
Khu trung tâm thương mại Đồng Xoài liền kề nút giao 2 con đường huyết mạch ngang qua TP Đồng Xoài là Quốc lộ 14 và ĐT 741, hiện đang rất sốt về đất đai. Ảnh: Quang Hùng