Chuyển nhượng dự án, Bamboo Capital (BCG) báo lãi 217,9 tỷ đồng trong quý III/2021, tăng 186%

CTCP Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG – sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Trong quý III, doanh thu thuần của BCG giảm 41,5% xuống còn 457,4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm 57% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 221,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Kỳ này, doanh thu tài chính của BCG tăng mạnh 481,8% lên 596,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 200% lên 434,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 82,2% lên 77,6 tỷ đồng, ngược lại chi phí bán hàng giảm 36,1% xuống 18,5 tỷ đồng. Kết quả, lãi sau thuế doanh nghiệp đạt 217,9 tỷ đồng, tăng 186%.

Công ty cho biết, trong quý, lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh đến từ lợi nhuận của các công con. Trong đó, nổi bật là việc chuyển nhượng một số dự án, doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền đến từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của BCG đạt 1.905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,8% và 579%.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 35.371 tỷ đồng, tăng 46,5% so với hồi đầu năm, chủ yếu là tài sản dài hạn tăng 79,4% lên 22.956,9 tỷ đồng (trong đó, các khoản phải thu tăng 102,2% lên 12.221,8 tỷ đồng).

Nợ phải trả cũng tăng 37% lên 29.012,8 tỷ đồng, đáng chú ý là khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu BCG tăng 0,4% lên 24.300 đồng/CP.

Theo Kiều Trang

Đầu Tư Chứng Khoán

Link: https://tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen-nhuong-du-an-bamboo-capital-bcg-bao-lai-217-9-ty-dong-trong-quy-iii-2021-tang-186-du-doanh-thu-giam-post283579.html